สอบเทียบรพ.ระยอง

สอบเทียบอุณหภูมิ 9จุด ตู้เก็บเลือด (Blood Bank)และตู้Freezer -70องศา

สอบเทียบเครื่องมือแพทย์

สอบเทียบโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

สอบเทียบเครื่องมือแพทย์

สอบเทียบเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลนครปฐม

เครื่องจี้ไฟฟ้า

ส่งเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าโรงพยาบาลสองแคว

โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

ติดตั้งเครื่องและทำการสอบเทียบเครื่องFetal Monitor ยี่ห้อ Comen Star5000F
ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ส่งมอบเครื่องFetal Monitorให้กับลูกค้า